На Мето

кьошето

Бурлаки на Волге - кои са хората от картината, или как искам да преподавам история

Leave a Comment
Следващият текст не е мой. Намерих оригинала на руски тук. Толкова много ме впечатли обаче, че реших да го преведа и запазя. За да не забравям как искам да преподавам история един ден.

1. Дигата
Това е утъпканата крайбрежна полоса, по която бурлаците ходят. Император Павел (1796-1801) забранил на тази ивица земя да се строят огради или сгради, но спрял дотук. Никой не отстранявал храстите или камъните, нито пък пресушавал локвите по местата, откъдето минавали бурлаците. Затова можем да предположим, че нарисуваното от Репин място е идеален участък от дигата.

2. Шишка - бригадирът на бурлаците
Тази работа се полага на някой, който е ловък, силен и опитен. Трябва да знае и много песни. В артела, който е пресъздал Репин, шишката е разпопеният свещеник Канин (знаем го, защото са запазени скици, в които художникът посочва имената на някои от героите). Бригадирът опъва своя каиш начело на групата. Той задава ритъма на движение. Бурлаците правят всяка крачка едновременно - първо с десния крак и после с левия. Така се задвижва целият артел. Ако някой изпусне крачката на групата, останалите дават знак с побутване по рамото. Шишката дава команда "сено-слама", с което движението започва отново. Искал се е голям опит от шишката, за да поддържа ритъма по тесните диги край ронливите брегове на Волга.

3. Подшишельные (предпочитам да оставя термините като nomina realia, най-малкото защото българският читател ги разбира интуитивно, дори и да не знае руски, б.пр.) - най-близките помощници на шишката.
До лявата ръка на Канин върви Илка Моряка. Той е артелчикът. Купува провизии и раздава надника на бурлаците. По времето на Репин те не взимат много - по 30 копейки на ден. Толкова струва например човек да пресече в карета цяла Москва от улица Знаменка до Лефортово. Точно зад подшишелниците вървят онези бурлаци, които имат нужда от строг надзор.

4. Кабальные, или "заробените"
Кабалните, какъвто е този мъж с лулата, са онези, които още в началото на курса успяват да профукат цялата си надница. И понеже вече е задлъжнял на артела, той работи на вересия. Затова и не се старае кой знае колко.

5. Кашаварят Ларка
Длъжността на кашавар и дежурен по палуба (т.е., онзи който мие непрекъснато палубата на баржата) се пада на най-младия от бурлаците. В нашия случай това е селянчето Ларка, върху чийто плещи се стоварват всички издевателства на старите кучета. Смятайки, че има предостатъчно задължения, Ларка нерядко вдигал скандали и демонстративно се отказвал да дърпа ремъка си.

6. Халтурчици, или случайните
Във всеки артел има случайно попаднали несретници като този човек с кесията. Те не пропускали удобен случай да прехвърлят част от тежестта на другарите си.

7. Надзирател
Зад халтурчиците вървели най-съвестните бурлаци, за да ги наглеждат.

8. Косный, или мудния
Мудния наричали онзи, който затварял групата. Негово задължение било да следи дали по дигата има камъни и храсти. Мудният обикновено гледал в краката си и бил на отделен ремък от другите, за да може да върви със собствен ритъм. За позицията избирали опитни, но болни или отслабнали бурлаци.

9-10 Расшива и вимпел
Расшива се нарича конкретният вид баржа, строен през XVIII-XIX в. С такива расшиви карали нагоре по Волга сол от Елтонското езеро, риба и тюленова мас от Каспийско море, уралско желязо и персийски стоки (памук, коприна, ориз и сушени плодове). Артелът за всяка расшива се набирал според нейния товар така, че на всеки бурлак да се падат по около 250 пуда (около четири тона). Товарът, който теглят срещу течението на реката тези 11 бурлаци, е не по-малко от 40 тона.

Моряците не били особено внимателни към вимпела и често го издигали наобратно, както е в случая.

11 и 13 Лоцман и водолив
Лоцманът е човекът на руля. На практика той е капитан на кораба. Той печели повече от всички в артела, взети заедно. Той дава указания на бурлаците и маневрира с руля, като задава курса на кораба. В момента расшивата прави поворот, за да заобиколи плитчина.

Водоливът е дърводелец, който има грижата за поддръжката на кораба. Той също следи за състоянието на товара, за който носи материална отговорност при товаренето и разтоварването. По договор той няма право да напуска кораба по време на рейса. Той е пълномощник на собственика, като ръководи от негово име.

12 и 14 Ремъци и ветрило
Ремъците свързват кораба с бурлаците. Докато расшивата минава покрай стръмен бряг, ремъкът е отпуснат на около 30 метра. Сега обаче лоцманът го е отпуснал още и корабът се отдалечава от брега. Всеки момент ремъкът ще се изпъне като струна и бурлаците първо ще трябва да удържат инерцията на кораба, а после да започнат да дърпат с все сила.

В този момент шишката ще даде тон за песен:

"Вот пошли да повели
Правой-левой заступили
Ой раз, еще раз,
Еще разик, еще раз..."

и така, докато артелът не влезе в крак и не потегли напред.

Това накратко е историята зад образите в картината. Има и други детайли, които руският оригинал изпуска. Като например парният кораб, който се вижда в дъното. Той се приближава полека, за да измести труда на бурлаците.

Или като военното кепе на втория халтурчик. Картината е рисувана през 1870-73. Това означава, че човекът съвсем спокойно може да е ветеран от последната голяма война на Русия - Кримската.

0 коментара:

Публикуване на коментар